Phép tính sinh trai hay gái (cổ đại)!!!


Thất thất tứ thập cữu

Vấn nương hà nguyệt hữu

Trừ khử mẫu sanh niên

Tái gia nhứt thập cữu

Nam đơn, Nữ song số

Nhược thị Nam hệ Nữ

Đản phùng ngũ, bát nhựt

Phùng thử khủng bất xương.

CÁCH TÍNH:

1.      Lấy hằng số: 49

2.      Cộng với tháng người mẹ thọ thai

3.      Rồi trừ với tuổi của người mẹ năm thọ thai

4.      Đem con số trừ còn lại đó cộng với hằng số: 19

5.      Hể ra số lẻ là con Trai, số chẵn là con Gái.

(LƯU Ý: Tuổi và tháng đều tính theo âm lịch. Tuổi AL = tuổi DL + 1)

THÍ DỤ 1:

Mẹ 24 tuổi, thọ thai vào tháng 2. Tính coi sanh trai hay gái.

Hằng số:                                   49

Tháng thọ thai: cộng(+)  2

được:                                       51

Tuổi mẹ năm thọ thai:    trừ (-)   24

còn                                           27

Hằng số:           cộng (+)           19

được:                                       46  —> 6

Con số 46, số 6 là số CHẴN, vậy sanh con gái.

THÍ DỤ 2:

Mẹ 41 tuổi, thọ thai vào tháng 12. Tính coi sanh trai hay gái.

Hằng số:                                   49

Tháng thọ thai:cộng(+)  12

được:                                       61

Tuổi mẹ năm thọ thai:    trừ (-)   41

còn                                           20

Hằng số:           cộng (+)           19

được:                                       39  —> 9

Con số 39, số 9 là số LẺ, vậy sanh con trai.

Nguồn : Sách Nghi lễ-Thích Hoàn Thông

Lưu ý: do từ cổ đại nên đến thời hiện đại không biết có đúng không?:) Các bạn hãy tự kiểm chứng nhé!

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: