Kho tàng âm nhạc VN – nghe hoài không hết!


HỒN QUÊ: http://www.honque. net/

BẾN XƯA: http://www.benxua. com/

PHẠM DUY: http://www.phamduy2 000.com/

TRỊNH CÔNG SƠN: http://www.trinh- cong-son. com/ http://www.tcs- home.org/

NHẠC DÂN CA: http://e-cadao. com/julia/ danca_index. htm

VUÔNG CHIẾU – LUÂN HOÁN: http://www.luanhoan%20.net/tacgiavn/%200tgvn.htm

VIỆT NHẠC – MINNESOTA: http://vietnhac. org/cms/

NHÓM CA TRƯỞNG: http://www.catruong .com/

DU CA VIỆT NAM: http://www.ducavn. com/

ĐẶC TRƯNG: http://dactrung. net/default. aspx

CỎ THƠM MAGAZINE: http://cothommagazine.com/nhac/

GẠCH NỐI ON-LINE: http://www.gachnoio nline.org/ diendan/index. php?act=idx

VIETNAMESE MUSIC DATABASE: http://vmdb. com/

HẠT NẮNG: http://music. hatnang.com/

BẾN NHẠC: http://www.bennhac. com/

NHẠC CỦA TUI: http://www.nhaccuat ui.com/

TETET: http://tetet. net/

LÀNG VIỆT: http://www.langviet .net/forums/ index.php? showtopic= 53536

ÂM NHẠC VIỆT: http://amnhacviet. net/

PHỐ XƯA: http://khanhly. net/phoxua/ tt.asp?forumid= 65

SAIGON GATE: http://www.saigonga te.com/Nhac. asp?Type= NhacViet

IMEEM: http://www.imeem. com/groups/ _swd79sJ, nhac-viet- nam/

BAAMBOO: http://baamboo. com/?tab= mp3 WORLD OF INSTRUMENTAL MUSIC: http://www.woim. net/

HUYỀN DIỆU THANH: http://huyendieutha nh.blogspot. com/search/ label/Instrument al

HỌC TRÒ VIỆT: http://hoctroviet. blogspot. com/

DIỄM XƯA CAFE: http://my.opera. com/diemxuacafe/ blog/

VIỆT FUN: http://www.vietfun. com/

VIDEO4VIỆT: http://www.video4viet.com/

YÊU ÂM NHẠC: http://www.yeuamnhac.com/cbeta/music.php

YÊU NHẠC VÀNG: http://www.yeunhacvang.com/

YÊU CA HÁT: http://music. yeucahat. com/song/

HOA PHƯƠNG NAM: http://www.hoaphuon gnam.com/ music/index

ÂM NHẠC WORLD: http://amnhacworld. com/anw/# Home

VIỆT NAM THƯ QUÁN: http://vnthuquan. net/nhac/

VIỆT GUITAR: http://guitar. vn/

GUITAR VIỆT NAM : http://guitarvietna m.net/ MUZIIC: http://www.muziic.com

GIAI ĐIỆU 24H: http://www.giaidieu 24h.us/#Home

AO SAU VƯỜN: http://aosauvuon. fortunecity. net/ntcf_ vnba.htm

BẾN BỜ ÂM NHẠC: http://benboamnhac. net/index. php

TRỐNG CƠM: http://www.trongcom .com/?cID= 2

THƠ NHẠC VIỆT: http://www.thonhacv iet.com/

NHỊP CẦU ON-LINE: http://www.nhipcauo nline.com/

TÌNH CA VIỆT: http://www.tinhcavi et.com/music/ #/Home

NHỊP SỐNG HUẾ: http://www.nhipsong hue.net/music/ #Home

SÓNG NHẠC: http://songnhac. vn/

MP3 ZING: http://mp3.zing. vn/

VN4000: http://www.vn4000. com/content/ section/6/ 96/

LÀN SÓNG XANH: http://www.lansongx anh.vn/LSX/ index.aspx

BÀI HÁT VIỆT: http://baihatviet. vtv.vn/Home/ Index I

LOVE NGOC LAN: http://ilovengoclan .com/

SĨ PHÚ FOUNDATION: http://siphufoundat ion.com/chuong1. html

TRUNG TÂM ASIA : http://www.trungtam asia.com/

THÚY NGA PARIS : http://www.thuyngao nline.com/

 

Chương Trình Phát Thanh:

70 NĂM TÌNH CA – Hoài Nam phụ trách – Đài SBS (Úc Châu) http://ngaydochungm inh.com/70NamTin hCa/70NamTinhCa. html

CA KHÚC VIỆT NAM – Thanh Trang phụ trách – Đài VOA (Voice of America – Tiếng Nói Hoa Kỳ) http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=783&Itemid=47

ÂM NHẠC CUỐI TUẦN – Thy Nga phụ trách – Đài RFA (Radio Free Asia – Á Châu Tự Do) http://www.rfa. org/vietnamese/ programs/ MusicForWeekend

CHƯƠNG TRÌNH THƠ NHẠC – Bích Huyền phụ trách – Đài VOA http://www.voanews. com/vietnamese/ poetry-and- music.cfm

NGHỆ SĨ VÀ ĐỜI SỐNG – Trường Kỳ phụ trách – Đài VOA http://www.voanews. com/vietnamese/ vietnamesemusic. cfm

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT – Thụy Khuê phụ trách – Đài RFI (Radio France Internationale) http://thuykhue. free.fr/index. html

“NHẠC CHỦ ĐỀ” do Duy Trác phụ trách; “ÂM THANH & NGÔN TỪ” do ĐoànThế Ngữ phụ trách

Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Houston (Voice of VietNam – VOVN – Houston , Texas ) http://www.vovnradi o.com/programs/

NHỮNG SÁNG TÁC MỚI – Nguyễn Đăng Tuấn phụ trách – Đài Việt Nam Hải Ngoại http://www.radiohai ngoai.com/ TuanNay/m3u/ sangtacmoi. m3u

HẢI NGOẠI THI CA – Miên Du Đà Lạt phụ trách – Đài Sài Gòn – Dallas, Texas http://saigonradio8 90am.com/ ?q=hntc_vw

 

Nhạc Sĩ:

TRẦN QUANG HẢI: http://www.tranquanghai.com/ http://tranquanghai .blogspot. com/

THANH TRANG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=330&Itemid=47

LÊ VĂN KHOA: http://www.levankho a.com/news/ ?page_id= 11

PHẠM ĐỨC HUYẾN: http://www.phamduchuyen.com/

DƯƠNG THIỆU TƯỚC: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=697&Itemid=47

LÊ TRỌNG NGUYỄN: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=546&Itemid=47

HOÀNG TRỌNG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=604&Itemid=47 PHÓ

QUỐC THĂNG & PHÓ QUỐC LÂN: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=761&Itemid=47

NHẬT BẰNG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=602&Itemid=47

NGUYỄN TÚC: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=607&Itemid=47

TÔ HẢI: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=763&Itemid=47

NGÔ THỤY MIÊN: http://honque. com/ngothuymien/

VŨ THÀNH AN: http://www.vuthanha n.com/

NHẬT TRƯỜNG: http://www.nhattruo ngmusic.com/

ANH BẰNG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=777&Itemid=47

LÊ DINH: http://www.ledinh. ca/

ĐĂNG KHÁNH: http://www.dangkhan h.com/vi/ home/

DUY CƯỜNG: http://www.duycuong .com/ http://hoaamduycuon g.blogspot. com/

LÊ UYÊN PHƯƠNG: http://leuyenphuong .com/

NGUYỄN ÁNH 9: http://www.bluemelo dyvn.com/ nguyenanh9/ begin.php

VŨ ĐỨC NGHIÊM: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=702&Itemid=47

NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=698&Itemid=47

LÊ TOÀN: http://www.letoan. com/

TRẦN CHÍ PHÚC: http://www.tranchiphuc.com/blog/

HOÀNG THANH TÂM: http://hoangthanhta m.blogspot. com/

TRƯỜNG SA: http://www.ns- truongsa. blogspot. com

VŨ THÁI HÒA: http://www.arts- vuthaihoa. blogspot. com VÕ TÁ HÂN: http://www.hanvota. com/nhac/

PHẠM QUANG TUẤN: http://tuanpham. org/

HOÀNG NGỌC TUẤN: http://www.tienve. org/home/ music/viewMusic. do;jsessionid= 8BADEE0D43EBC158 A657D7C53B264787

LÊ VÂN TÚ: http://nhacviet- ucchau.com/ index.html

NGUYỄN TUẤN: http://www.saigonli ne.com/nguyentua n/

PHẠM ANH DŨNG: http://www.saigonli ne.com/phamanhdu ng/

HOÀNG KHAI NHAN: http://www.saigonli ne.com/hkn/

NGỌC LOAN: http://www.ngocloan music.com/

ĐÀO NGUYÊN: http://www.daonguye nmusic.com/

TRANG THANH TRÚC: http://trangthanhtr uc.wordpress. com/

NGỌC THỂ: http://ngocthe. wordpress. com/

NGUYỄN THIỆN DOÃN: http://suoinguontam tu.com/Trangchu. htm

SONNY PHAN: http://www.sonnypha nmusic.com/

ĐINH TRUNG CHÍNH: http://www.dinhtrun gchinh.com/

HÀ CHƯƠNG: http://www.hachuong .com/

LINH PHƯƠNG: dương cầm – http://www.linhphuo ngproductions. com/index. html

HOÀNG VIỆT KHANH: http://www.hoangvie tkhanh.com/

HOÀNG CÔNG LUẬN – vĩ cầm, hòa âm: http://www.lacnam. com/

QUỐC TOẢN – keyboard, hòa âm: http://quoctoan. com/

MICHAEL HÙNG – saxo, hòa âm: http://www.michaelh ung.com/

QUỐC DŨNG – hòa âm: http://www.bluemelo dyvn.com/ quocdung/ begin.php

GIANG ĐÔNG – dương cầm, hòa âm: http://daviddong. net/giangdong/ index.php? section=1

NGUYỄN QUANG – dương cầm, hòa âm: http://www.myspace. com/nguyenquangs tudio

ĐẶNG THÁI SƠN – dương cầm cổ điển: http://www.dangthai son.net/

NGUYỄN QUỲNH – dương cầm cổ điển: http://quynhnguyen. com/music. aspx

ĐỖ ĐÌNH PHƯƠNG – tây ban cầm cổ điển: http://dodinhphuong .com/

ĐẶNG HUY HOÀNG – tây ban cầm cổ điển: http://artandclassi calguitar. com/hoangdang. htm

KIM CHUNG – tây ban cầm cổ điển: http://www.myspace. com/kimchung

VŨ CƯỜNG – trumpet – jazz: http://www.cuongvu. com/

PHẠM ĐỨC THÀNH – đàn bầu: http://www.phamduct hanh.com/

KHẮC CHÍ & HOÀNG BÍCH – nhiều loại đàn dân tộc: http://www.khacchi. com/index_ vn.html [/B]

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: