Thói quen chướng ngại vãng sinh


Saturday, 14. March 2009, 11:33:34

Bài giảng của thầy Hằng Trường ngày Chủ Nhật 19 tháng 8, 2007 tại trường trung học Mc Garvin, Westminster, California.

Đây là chuyện cô Trương Thị Trâm, một đạo hữu vừa mới qua đời 2 tuần trước ở Canada. Cô Trâm đã theo tu học với thầy Hằng Trường từ 3, 4 năm nay. Từ hồi cuối năm 2006, cô qua California tu học cùng các bạn đạo của Hội Từ Bi Phụng Sự Nam California.

Đọc tiếp »

Advertisements

Ý nghĩa câu: Nam-Mô A-Di-Đà Phật – NAMO AMITABHA BUDDHA


 

Hằng ngày chúng ta đều niệm câu ấy, nhưng chúng ta cần phải hiểu cái ý nghĩa  là gì để giúp chúng ta càng thêm chân quý câu Adi đà Phật , và càng tinh tấn để niệm câu Phật hiệu ấy, noi theo hạnh nguyện của đức Phật A-Di-Đà mà tu hành.

Đọc tiếp »

Con người và cấu trúc của 12 nhân duyên


 
Trước khi đi vào tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa giáo lý về Bốn đế và Mười hai Nhân duyên – một cấu trúc giáo lý vốn được xem là “nền tảng” trong toàn bộ hệ thống giáo lý của Đức Phật. Chúng ta cần thiết khảo sát về sự hiện hữu của con người như là quán trọ duy nhất để Đức Phật trao truyền và giải minh chân lý cho hàng môn đệ của Ngài. (Sự thật hiển nhiên mà không ai có thể chối từ được đó là con người là đối tượng thuyết giáo của Phật). Và con người, dưới đôi mắt tuệ giác của Phật, không gì khác hơn là sự hiện hữu của mười hai nhân duyên.

Mười hai nhân duyên ( Thập nhị nhân duyên)


[27.11.2009 15:48] 

Thích Tâm Hải

  Đọc tiếp »

10 Pháp giới

Tịnh độ tông – Phật A di Đà


Tổng quát

Có 3 tông phái được truyền vào VN: Thiền tông, Tịnh Độ Tông và Mật tông.
Các tông phái này chỉ là những biện pháp tu thích hợp cho những đối tượng khác nhau.

Đọc tiếp »